Памятники истории  

Помнік Перамогі 1812 г.

На вул. Леніна.12.06.1812 г. Расія падверглася нашэсцю французскай арміі. 15.7.1812 г. часці 3-й рускай арміі пад камандаваннем генерала А. П. Тармасава пад Кобрынам уступілі ў бой з саксонскім корпусам генерала Ж. Рэнье. Чатырохтысячны атрад саксонцаў склаў зброю. Былі ўзяты ў палон 2382 салдаты і 76 афіцэраў на чале з генралам Кленгелем. У дзень 100-годдзя з дня перамогі ў Кобрыне быў закладзены помнік (арх. Д. Маркаў). На пастаменце з г...

Подробнее
Памятники истории  

Кобринская битва 1812

Кобринская битва 1812, первая значительная победа русских войск над французскими в Отечеств. войну 1812. Части 3-й русской армии генерала А. П. Тормасова, наступая из района Луцка в тыл саксонскому корпусу генерала Ж. Ренье, вышли своими авангардами к Бресту и Кобрину. 15(27).7. 1812 русский кавалерийский отряд генерала Ламберта после упорного боя окружил саксонский отряд генерала Кленгеля (4 тыс. человек) в Кобрине, отбил у него артилле...

Подробнее
Памятники истории  

Першая перамога

У вайну 1812 г. у г. Кобрын і яго наваколлі 15 ліпеня (па старым стылі) адбыўся бой паміж расійскімі дывізіямі К. В. Ламберта і Я. І. Чапліца 3-й Заходняй арміі А. П. Тармасава і атрадам саксонскага корпуса Ж. Л. Рэнье. 5 ліпеня, выконваючы загад выступіць на Брэст, Кобрын і Пружаны і дзейнічаць у тыле французскай арміі, Тармасаў загадаў К. В. Ламберту і А. Р. Шчарбатаву рухацца на Брэст, а потым павярнуць на Кобрын, куды з Ковеля павінны былі...

Подробнее
Памятники истории  

Помнік воінам Айчыннай вайны 1812 года ў Кобрыне

Так, у Кобрыне помнік у гонар герояў 1812 г. (скульпт. С. Ота, архіт. Д. Маркаў, 1912) быў пабудаваны на цэнтральнай вуліцы горада. Кампазіцыя помніка вызначаецца яснасцю, пластычнай цэласнасцю архітэктурнай і скульптурнай формы… … Некалькі ў іншым плане вырашаны помнік, устаноўлены ў Кобрыне ў гонар 100-годдзя з дня перамогі ў Айчыннай вайне 1812 г. (архіт. Д. Маркаў). Помнік адноўлены ў 1951 г. скульптарам М. Керзіным. Ён складаецца з па...

Подробнее
Памятники истории  

Кобрынскі бой 1812

Кобрынскі бой адбыўся 27.7.1812 у г. Кобрын і яго наваколлі паміж рус. дывізіямі К. В. Ламберта і Я. І. Чапліца і атрадам саксонскага корпуса Ж.Л. Рэнье ў вайну 1812. Камандуючы 3-й Зах. арміяй А. П. Тармасаў атрымаў заданне выступіць на Брэст, Кобрын і Пружаны і дзейнічаць у тыле франц. арміі, 17 ліп. ѐн загадаў Ламберту і А. Р. Шчарбатаву рухацца на Брэст, а потым павярнуць на Кобрын, куды з Ковеля павінны былі падысці асн. сілы арміі. Каб адця...

Подробнее
Памятники истории  

Гэта наша гісторыя

- Праводзячы экскурсію па горадзе, навуковыя супрацоўнікі музея заўсѐды засяроджваюць увагу гасцей на двух унікальных гістарычных аб'ектах: саборы Аляксандра Неўскага і помніку ў выглядзе арла. Яны, няхай і часткова, але ўсѐ ж аб'яднаны адной падзеяй. Першым - у 1867 годзе - тут узнік сабор, які быў пабудаваны на месцы пахавання рускіх салдат, загінуўшых падчас Кобрынскага бою 15 ліпеня 1812 года. Але ж храм быў прысвечаны вызваленню сялян ад ...

Подробнее
Памятники истории  

Пьедестал для мятежного генерала

В Беларуси сохранилось два памятникаТадеушу Костюшко Художница В Кобрине у Свято-Александро-Невского собора, рядом с мостом через Мухавец, на гранитном постаменте стоит фигура орла. Этот памятник выглядел так не всегда. Символ российской государственности появился на этом месте в 1912 году - к 100-летию победы над Наполеоном. Вначале был двуглавый орел. По окончании Второй мировой войны на пьедестале появился другой орел - одноглавый. И мал...

Подробнее
Памятники истории  

И славы гром в честь Кобрина увековечен ныне...

«...славный сей год минует, но не пройдут содеянные в нѐм подвиги». Эти слова с юбилейной медали к 100-летию войны 1812 года напоминают о немеркнущей славе народа, одержавшего победу над «великой» армией Наполеона. Спустя 100 лет после войны 1812 года Кобрин и власти Гродненской губернии, в состав которой входил город, готовились торжественно отметить это событие, вписавшее одну из самых ярких Страниц в летопись города. Перелистаем страниц...

Подробнее
Памятники истории  

Судьба одного памятника в Кобрине

Для города Кобрина, который расположен на западе Брестской области, памятник первой победы русских войск в 1812 году стал своеобразной визитной карточкой. Не только в юбилейный год 200-летия войны, но и ранее на туристических брошюрах и буклетах наряду с гербом города и бюстом А. В. Суворова постоянно присутствовала фотография этого монументального памятника, который является одним из самых посещаемых в городе и районе объектов. Многие жит...

Подробнее