Наследие Мартынова  

Лёс архіваў нашага горада

У гісторыі Кобрына сапраўднай «белай плямай» можна назваць пытанне аб лёсе архіўных дакументаў нашага горада, якія тo збіраліся многімі пакаленнямі, то знікалі ў час чарговых гістарычных катаклізмаў, што так часта праносіліся над Кобрыншчынай. Невялікі агляд — першая спроба, як кажуць, унесці яснасць на аснове наяўных, даволі сціплых матэрыялаў у недаследаваную тэму. ПАЧЫНАЦЬ, відавочна, трэба з асноўнага для гісторыі горада дакумента — першаг...

Подробнее
Наследие Мартынова  

Торжища

Вызывает изумление, с какой восхитительной легкостью извращается и профанируется у нас изначальная суть некогда весьма респектабельных понятий. К примеру, теперь сплошь и рядом огромный кружок единомышленников по интересам именуется престижным словом «клуб», в то время как убогий базарчик провозглашает себя «ярмаркой». Дабы кой-кому уяснить, насколько неподобающе легкомысленно узурпировать слово «ярмарка», попытаюсь вкратце познакомить читател...

Подробнее
Наследие Мартынова  

Дык якім быў замак?

Ажыўленая палеміка, выкліканая нядаўна зацверджаным праектам рэгенерацыі цэнтральнай часткі Кобрына, абудзіла павышаны інтарэс грамадскасці да мінулага нашага горада і, вядома, да яго старажытнага замка. Аб аднаўленні асобных фрагментаў якога гаворыцца ў праекце. Дык што ўяўляў з сябе некалі наш замак? Аб часе першага прымітыўнага ўмацавання ў цэнтральнай частцы сённяшняга Кобрына ніякіх дакладных звестак да нас не дайшло. Можна з упэўненасцю ...

Подробнее
Наследие Мартынова  

Войны ў гісторыі нашага горада

У вялікай гісторыі Кобрыншчыны шмат звестак аб ваенных падзеях, якія адбыліся на яе тэрыторыі. Праўда, што датычыцца найбольш аддаленых часоў, то ў сувязі з адсутнасцю дакладных пісьмовых звестак прыходзіцца абмяжоўвацца меркаваннямі — па аналогіі з вядомымі гістарычнымі падзеямі па суседству. Калі звярнуцца да такога роду крыніц, то перш за ўсё прыцягвае увагу ўпартасць, з якой у X-XI стагоддзях аспрэчвалі Брэстчыну з аднаго боку Уладзімір і ...

Подробнее
Наследие Мартынова  

Адкуль пайшоў горад ...

Пытанне аб пачатку існавання Кобрына да гэтых часоў выклікае ў гісторыкаў супрацьлеглыя меркаванні, хоць усе яны сыходзяцца на тым, што наш горад вельмі старажытны. Большасць гісторыкаў выказвае думку, што ўзнікненне Кобрына адносіцца да XI або пачатку XII стагоддзя. У адным жа польскім дакуменце ёсць дата — 1111 год. Паводле старажытнага народнага падання, якое бытуе ў нашых мясцінах, пачатак Кобрына як горада звязан з наступнай падзеяй. ...

Подробнее
Наследие Мартынова  

У истоков

К 50-летию музея имени А. В. Суворова В нынешнем году Кобринский военно-исторический музей им. Суворова отмечает знаменательную дату - свой полувековой юбилей. Поскольку по прихоти судьбы мне довелось заниматься не только организацией с нулевой отметки первого в то время на Брестчине музея, но и связать с ним дальнейшую жизнь на долгие три десятилетия, - это событие, естественно, встряхнуло в моём сознании вереницу воспоминаний, которые, думае...

Подробнее
Наследие Мартынова  

Так создавался музей

В конце одной из центральных кобринских улиц – после своего возникновения в середине 18 столетия названной Губерниальной, а впоследствии переименованной в Суворовскую – на памяти многих поколений стоял приземистый деревянный дом, который местное придание связывало с именем прославленного полководца А.В. Суворова. О почтенном возрасте неказистой хоромины свидетельствует тот факт, что она нанесена на план Кобрина 1798 г. За долгие годы своего су...

Подробнее
Наследие Мартынова  

Суворовский манёвр через годы...

Кобринский военно-исторический музей им. Суворова отметил полувековой юбилей. Своим своеобразием он выделяется среди многих музеев Беларуси. Начиная с достаточно необычного профиля его оригинальность сказывается еще и в том, что отделы экспозиции развернуты в двух смежных домах, фасады которых выходят на центральные улицы города. Один из них – «старичок» двухсотлетней давности, другой – современный великан. Скромный исторический дом на улице С...

Подробнее
Наследие Мартынова  

Новыя паступленні музея імя Суворава

За апошнi час фонды музея імя Суворава папоўніліся значнай колькасцю новых экспанатаў. Асаблівую каштоўнасць прадстаўляюць памятны медаль 1917 года з алегарычным малюнкам і надпісам «Свободная Расія», а таксама некалькі ўзнагародных медаляў за ўдзел у Айчыннай вайне. Рэдкасцю з’яўляецца невялікі авальны медальён з партрэтам Суворава, зроблены да 100-годдзя Суздальскага пяхотнага палка, шэфам якога быў генералісімус. Вельмі цікавыя два гравірав...

Подробнее