Наследие Мартынова  

Мещанская улица

В одной из своих предыдущих статей, припоминающей о старейших кобринских улицах, фигурировала одна, название которой в течение более четырех столетий по начальственной прихоти менялось семикратно. Ныне это окраинная Красноармейская ул., которую еще в довоенную пору городские старожилы упорно называли одним из прежних наименований «Гарбарская» (кожевенная). Это сказывалось в повседневном выражении «сходить на Гарбары» То, что здесь излагается о...

Подробнее
Наследие Мартынова  

Прогулка по Первомайской улице

В отличие от других кобринских улиц, наименования которых менялись неоднократно, Первомайская в течение столетий была Пинской, сравнительно непродолжительное время (при польской администрации) она была улицей 3 Мая и лишь с 1939 года получила свое нынешнее название. Что касается письменного упоминания, то оно впервые встречается в середине 16 столетия, когда королева Бона, владевшая в ту пору Кобрином, велела выделить участок под застройку на ...

Подробнее
Наследие Мартынова  

Конец «мещанских» улиц

Без преувеличения можно утверждать, что ни одно другое событие, включая колоссальный пожар 15 июля 1812 г., почти полностью уничтоживший Кобрин, не явилось таким катаклизмом, внесшим столько фундаментальных перемен в жизнь нашего мещанства, как первая мировая война. Приближение фронта в августе 1915 г. вынудило множество мещанских семейств — дремучих домоседов, вдруг сорваться с веками обжитых мест и ринуться в неведомую даль. Прежде всего, на...

Подробнее
Наследие Мартынова  

Довоенные улицы Кобрина

Впервые документальные сведения о наших улицах встречаются в «Ревизии Кобринской экономии», составленной Львом Сапегой в 1563 году. К сожалению, в рукописном оригинале Ревизии, хранящемся в Литовском историческом архиве, утеряны страницы, посвященные описанию центральной площади Кобрина, которая с южной стороны непосредственно примыкала к укреплениям оборонного замка. В наше время десяток улиц берут начало именно с этой площади, испокон веков быв...

Подробнее
Наследие Мартынова  

Галоўная плошча

Ha працягу многіх стагоддзяў гістарычна склаўшымся цэнтрам г. Кобрына была плошча Свабоды, якая раней называлася Рыначнай ці Базарнай. Даставерных сведак аб часу ўзнікнення нашай галоўнай плошчы не захавалася. Можна меркаваць, што яна ўзнікла яшчэ ў глыбокай старажытнасці, калі ў непасрэднай блізкасці на поўнач ад яе на востраве з'явіліся замкавыя ўмацаванні, пад аховай якіх паступова стаў забудоўвацца рамесленны і гандлёвы пасад. На многавяковае...

Подробнее
Наследие Мартынова  

Вуліца, якая носіць імя Леніна

Наўрад ці знойдзецца ў нашай краіне горад, у якім адна з цэнтральных вуліц ці плошчаў не насіла б імя вялікага правадыра чалавецтва У. I. Леніна. Ёсць такая вуліца і плошча і ў нашым горадзе. Аб многіх падзеях мінулага і буйных пераменах ў жыцці Кобрына раскажа знаёмства з імі. Кабрынчане больш сталага ўзросту добра памятаюць горад у 1939 годзе, вуліцу Садовую, якая зараз носіць імя Пушкіна. Тады, ды і яшчэ гадоў 15 таму назад, на месцы цяпера...

Подробнее
Наследие Мартынова  

Подых навальнiцы

Для лепшага разумення гістарычных падзей, што адбыліся ў 1939 годзе, неабходна хоць бегла пазнаёміцца з абстаноўкай, што склалася ў Польшчы напярэдадні іх. Калі ў адносінах да Савецкага Саюза кіруючыя рэакцыйныя колы Польшчы выказвалі яўную непрыязнасць, а часта і прамую варожасдь, то ў адносінах з гітлераўскай Германіяй дамініравалі ўгодлівасць, імкненне пераняць што-нібудзь “карыснае”. Пачатак быў пакладзены стварэннем у 1934 годзе ў Картуз-...

Подробнее
Наследие Мартынова  

На «крэсах усходніх»

Першая сусветная. вайнa і выкліканая ёю небывалася міграцыя велізарных мас людзей з'явілася адным з важнейшых фактараў, вызначыўшых галоўныя напрамкі ў духоўнай сферы карэннага насельніцтва Кобрыншчыны ў перыяд улады белапалякаў. Тысячы нашых зямлякоў былі мабілізаваны ў армію і прымалі ўдзел у баявых дзеяняях, у рэвалюцыйных падзеях, пабывалі на франтах грамадзянскай вайны, абаранялі маладую дзяржаву ад іншаземных інтэрвентаў, контррэвалюцыі. Дз...

Подробнее
Наследие Мартынова  

На парозе нового часу

Абпальваючы подых ваеннай навальніцы свет адчуў яшчэ задоўга да другой сусветнай вайны. У пачатку 1939 года гітлераўцы цалкам акупіравалі Чэхаславакію і патрабавалі ад Польшчы згоды на правядзенне праз так званы Данцыгскі калідор аўтамагістралі, якая б злучала Германію з Усходняй Прусіяй. З боку Польшчы паступіла катэгарычная адмова, у выніку чаго адносіны паміж дзвюма суседнімі краінамі рэзка пагоршыліся. У сакавіку-красавіку ў ваяводствах Кр...

Подробнее