Памятники археологии  

Легенды пра Княжую гару

Палеткі сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Раданежскі» ахопліваюць і землі, дзе раней панавалі балоты. Трапляючы ва ўрочышчы гаспадаркі ў час палявых работ, уяўляем, наколькі недаступнымі і непрыдатнымі для земляробства былі гэтыя ўгоддзі да правядзення меліярыцыйных работ. I было дзіўна, нечакана для нас напаткаць ў наваколлі вѐскі Ляхчыцы ўнушальнае узвышша. Старшыня кааператыва Васіль Каральчук патлумачыў, што ў народзе гэта ўзвышш...

Подробнее
Памятники археологии  

Мінулае - побач з намі

Тысячагадовую гісторыю мае Кобрыншчына. Яе землі пачалі засяляцца яшчэ да нашай эры. У IX ст. на іх прыйшлі славянскія плямѐны. У гарадскім пасѐлку Дзівін захавалася неалітычная стаянка. Сведкі той далѐкай мінуўшчыны - восем валуноў, занесеныя ў дзяржаўны Спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей РБ. На каменнай глыбе, што ўвѐсцы Бярозна, выразаны язычніцкія знакі - пакуль дакладна не расшыфраваныя. У вѐсцы Дзямідаўшчына захаваўся цэлы каменны компл...

Подробнее
Памятники археологии  

Гісторыя краю вывучаецца ў школах раѐна на факультатыўным курсе «Кобрыназнаўства»

Кобрыншчына налічвае тысячагадовую гісторыю. Яе землі пачалі засяляцца яшчэ да нашай эры. У IX стагоддзі на іх прыйшлі славянскія плямѐны. У Дзівіне захавалася неалітычная стаянка першых пасяленцаў. Сведкі той далѐкай мінуўшчыны - восем ва луноў, занесеныя ў Дзяржаўны спіс і гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь. На каменнай глыбе, што ў вѐсцы Бярозна, выразаны язычніцкія знакі - пакуль дакладна не расшыфраваныя. У вѐсцы Дзямідаўш...

Подробнее
Памятники археологии  

Каменная хроніка Кобрыншчыны

Беларусь - раўнінная краіна, але камяні нярэдкасць для беларусаў. Гэта астаткі старажытнага зледзянення. Малыя і вялікія (валуны) камяні пастаянна выкарыстоўваліся. Валуны выконвалі культавыя, гаспадарчыя і інфармацыйныя функцыі. Для гісторыкаў яны ўяўляюць вялікую каштоўнасць. На сѐнняшні дзень на тэрыторыі Беларусі налічваецца больш за 300 культавых валуноў, больш за 100 месцазнаходжанняў каменных крыжоў і каля 30 каменных язычніцкіх ідалаў....

Подробнее